Objekat je u vlasništvu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine koja je i objavila oglas. Ponude se mogu dostavljati do 20. januara. Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojne banke FBiH, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo, 22.januara u 14 sati.

U oglasu je naglašeno da je rok za isplatu kupoprodajne cijene 30 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.Također, u oglasu su istakli da Banka u svakom trenutku može poništiti oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.