Članovi Upravnog vijeća su Senad Softić, Šerif Isović, Danijela Martinović, Radomir Božić i Dragan Kulina.

Podsjećamo da su na sinoćnjoj sjednici Predsjedništva BiH predsjedavajući Željko Komšić i član Šefik Džaferović glasali da se produži mandat trenutnom sazivu.

Mandat članovima Upravnog vijeća, kao i guverneru Softiću isticao je danas.

U saopćenju Ureda za komunikacije Centralne banke BiH nakon sjednice se navodi:

- Na sjednici Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) koja je održana danas, imajući u vidu, pored ostalog, odredbe releventnih zakona koji osiguravaju kontinuitet poslovanja CBBiH i institucija Bosne i Hercegovine (odredbe člana 14, stav (8) Zakona o Centralnoj banci BiH i člana 55a. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine), Upravno vijeće CBBiH je zauzelo stav da je neophodno omogućiti nesmetano izvršavanje zakonske uloge, osnovnih zadataka i funkcija CBBiH, u skladu sa Zakonom o CBBiH i njenim važećim aktima, dok Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne izvrši imenovanje novog saziva Upravnog vijeća.