Programom o izmjeni i dopuni Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevu, koji je nedavno usvojila aktuelna Vlada, omogućeno je zapošljavanje doktora medicine, koji su diplomirali nakon objavljivanja javnog poziva. Stoga su danas javne ustanove Služba za zapošljavanje KS i Dom zdravlja KS potpisale ugovor o zapošljavanju doktora, kojim je posao dobilo 32 ljudi.

Naime, odlukom Vlade KS, prema riječima Nermina Pećanca, direktora Službe za zapošljavanje KS, uklonjena je anomalija koja je predstavljala ograničavajući element za sve doktore koji su se nalazili u evidenciji i poslije objave javnog poziva, te je tako data mogućnost zapošljavanja svim doktorima koji su registrovani na birou.

-To znači da će 32 doktora medicine za koji dan zasnovati radni odnos u Domovima zdravlja. Oni neće otići u Dom zdravlja samo na radnu obavezu, već će Služba za zapošljavanje za svakoga izdvojiti po 1.300 maraka za sufinansiranje dijela plate, poreza i doprinosa. Ovo zaposlenje trajaće 12 mjeseci - kazao je Pećanac i dodao:

“Doktori medicine nam itekako trebaju, ovaj kadar nam itekako treba i stvarno smo relavitno brzo završili ovaj dio posla i šaljemo ove ljude na prvo zaposlenje. Ukupno je 39 doktora, već je prije mjesec i po dana sedam uposleno u Domovima zdravlja. Prošle i ove godine zaposleno je ukupno 38 doktora medicine, od toga 16 u Domovima zdravlja. Sada upošljavamo 32 doktora medicine. Stvarno smo napravili dobar posao i nećemo stati na ovome.“

On je kazao da je za zaposlenje 32 doktora medicine osigurano oko pola miliona KM, ali i da Služba za zapošljavanje ima sredstva da zaposli još jednu grupu čim se ukaže potreba. 

Amela Softić, ministrica zdravstva KS naglasila je da je za nju današnji događaj veoma emotivan, jer su mnogi od doktora medicine koji će početi raditi u JU Dom zdravlja bili njeni studenti.

-Ovaj način finansiranja prvog zaposlenja ili podrške od strane Službe za zapošljavanje omogućava ovim mladim liječnicima da uđu u zdravstveni sistem. Da se upoznaju s njim i da pređu u drugu fazu zapošljavanja putem konkursnih procedura shodno potrebama u Domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo je prva prilika da svoje znanje, kompetencije i vještine koje su sticali šestogodišnjim studiranjem pokažu i dokažu građanima - kazala je Softić.

Prema riječima Mehmeda Kulića, direktor JU Dom zdravlja KS izrazio je zadovoljstvo što je odlukom Vlade skraćena procedura zapošljavanja doktora medicine.

-Oni će imati svoja mentorstva, to su vrsni studenti, koji treba što prije da se suoče sa svojim poslom na način da im to bude lagodno, da starije kolege učine jednom dobrodošlicom i ugodnom atmosferom na radnom mjestu. Nakon toga ide period nadgledanja njihovog posla u trajanju od tri mjeseca, tako da ćemo ih uvesti u posao. A, onda naći načina da ih i dugoročnije zaposlimo u istoj ustanovi kako bi ih pripremali za specijalizacije - istakao je Kulić.

Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica KS pojasnio je da su konačno počeli kreirati programe kojima resursima sistema rješavaju potrebe sistema.

-Ovdje su u pitanju deficitarni kadrovi, mnogo doktora, nažalost, napušta našu zemlju, idu vani prema bolje plaćenim poslovima i ovo je jedan od načina kako da se borimo sa tim problemom. Ono što me naročito raduje da prema evidenciji, koju sam zadnji put gledao, nakon ovog programa samo osam doktora će ostati na evidenciji, što pokazuje da smo uspjeli uvući u sistem sve ljude koji su se školovali, veoma vrijedno i seriozno radili na svom obrazovanju - naglasio je Garibija.

On je pojasnio da su u prethodnom periodu prepreku zapošljavanju većeg broja ne samo doktora, nego uopšte ljudi sa biroa, predstavljale komplikovane procedure, te da Vlada KS radi na njihovom skraćivanju. Stoga su formirali Vijeće za reformu tržišta rada u kojem su, uz pet ministara, predstavnici UNDP-a i privrednog sektora kako bi pronašli rješenja da sistema naprave još fleksibilnijim, kako bi se ljudi sa biroa mogli zaposliti čim se ukaže potreba nekog poslodavca.

-Po ovom sistemu kako se sada radi nažalost to nije moguće. Zbog toga imamo ovu vrlo intenzivu saradnju da kreiramo nove procedure, kako bi smo odmah povlačili sredstva i zapošljavali ljude za koje imamo novac - zaključio je Garibija.