Univerzitet u Tuzli promovirao je danas novu generaciju doktoranata koji su svoje disertacije odbranili na tuzlanskim fakultetima.

Većina od njih 17 nastavit će svoje karijere u akademskim okvirima.

Među 17 novopromoviranih doktoranata je i asistentica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Ermina Cilović-Kozarević koja je kroz svoj doktorski rad ispitivala antioksidativna svojstva nekoliko biljaka koje rastu na našim livadama i u šumama.

- Moje istraživanje temelji se na ispitivanju antimikrobskih aktivnosti etarskih ulja. To je veoma popularno s obzirom na antibiotike koji su predstavili revoluciju u nauci, a s obzirom na veliki broj mikroorganizama koji postaju rezistentni na antibiotike, istraživanje prirodnih antibiotskih supstanci ima ogroman značaj u nauci – izjavila je Cilović-Kozarević.

S ovogodišnjom doktorskom generacijom Univerzitet u Tuzli odškolovao je ukupno 938 doktora nauka.

- Postajemo bogatiji za mlade ljude koji imaju šta da kažu, koji su dobrodošli na naš Univerzitet, sa svojim projektima, sa istraživanjima i nadam se da će oni naslijediti nas koji smo na zalasku svojih karijera. Zaista smo ponosni na njih i na nama je da im pomognemo u daljem razvoju njihovih karijera – istakla je rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić.

Najmlađi doktori nauka bit će uključeni u nastavu na fakultetima na kojima su okončali treći ciklus studija.

- Na njima je budućnost BiH, naročito naučnih oblasti iz kojih oni dolaze. Oni su jedan dobar pokazatelj da naša mladost, naše obrazovanje ide u dobrom pravcu - kazala je ministrica za obrazovanje i nauku TK Fahreta Brašnjić.