Prosječna neto plaća za juli 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine nominalno je viša za 11,3 posto, a realno je viša za sedam posto.

Najviše prosječne neto plaće u julu u BiH imali su zaposleni u finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.865 maraka, zatim u djelatnosti informacije i komunikacije – 1.846 maraka, te u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom u iznosu od 1.737 maraka.

Najmanje prosječne neto zarade u julu imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 816 maraka, a građevinarstvu – 951 marku.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna bruto plaća zaposlenih u julu 2023. godine iznosila je 1.944 marake, što je nominalno manje za 0,5 posto, a realno je manje za 0,3 posto u odnosu na juni tekuće godine. Prosječna bruto plaća u julu 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine nominalno je viša za 11,8 posto, a realno za 7,5 posto.