Danas se navršava 27. godišnjica formiranja Prvog Korpusa Armije RBiH, a taj događaj, nizom manifestacija, bit će obilježen sutra u Sarajevu. 

Za 10.00 sati najavljeno je odavanje počasti šehidima i poginulim borcima Armije RBiH na mezarju Kovači i polaganje cvijeća na centralni nišan i mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića. Nakon toga, u 10.40 bit će odata počast i položeno cvijeća šehidima i poginulim borcima Armije RBiH na mezarju kod Alipašine džamije.

U periodu od 11.10 do 12.00 planirano je  odavanje počasti i polaganje cvijeća šehidima i poginulim borcima Armije RBiH na grobljima Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, a u 16.00 - mimohod (Trg Prvog Korpusa ARBiH - ulicom Reisa Džemaludina Čauševića - Maršala Tita - Ferhadija - Sebilj - Kovači - Memorijalni centar Kovači).  Za 18.00 sati planirana je Akademija u Amfiteatru Memorijalnog kompleksa Kovači. 

Prvi korpus, koji je formiran 1. septembra 1992. bio je jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na BiH bilo je područje Sarajeva,  a za njegovog prvog komandanta postavljen je Mustafa Hajrulahović-Talijan. Ovaj korpus  dao je ogroman doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Tri brigade iz ovog korpusa ponijele su počasne nazive "Slavna", a četiri počasni naziv "Viteška". Od pripadnika Prvog korpusa  472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" ( 238 posthumno), 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima Predsjedništva BiH, a 19 pripadnika ratnim priznanjem "Srebreni štit".

Na časnom i slavnom putu borbe za slobodu 6.585 boraca Prvog korpusa ugradilo je svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Za doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine Prvom korpusu je dodijeljena kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2010. godine.