Zastupnik Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) Jasmin Emrić kazao je da je Vijeće ministara u jednoj cijeloj godini usvojilo tri prijedloga zakona, a poređenja radi samo danas na sjednici zastupnici su predložili četiri zakonska rješenja.

Također, kazao je da Vlada Republike Hrvatske u jednoj godini usvoji i u parlamentarnu proceduru uputi oko 200 zakonskih rješenja te je ocijenio da je Vijeće ministara "jedna od rijetkih vlada kojoj je mrsko predlagati i usvajati zakone odnosno vršiti osnovnu zadaću iz svog djelokruga rada".

Smatra da je opravdanje zatraženo u nepovoljnom političkom ambijentu, ali napominje da je to tako i trebalo stajati u Izvještaju, a ne da on bude lijepo napisan i ujedno donosi situaciju kakva istinski nije u stvarnosti.

- Nisu ni mogli biti bolji jer je politički ambijent takav. Cijela godina je trebala da se imenuje novi saziv Vijeća ministara to je trebalo napisati, a ne iskrivljavati sliku - kazao je i zatražio da se to ispravi i napiše kako je bilo.

Zbog propusta novooformljene parlamentarne većine, nastavlja Emrić, da pravovremeno imenuje novi saziv Vijeća ministara prethodni saziv obavljao je samo ono što je bilo minimalno za održavanje rada institucija jer su od 46 planirana Programom rada usvojena samo tri zakona što je 4,3 posto.

Također, brojni projekti javnih investicija, naglašava, nisu realizirani, odnosno realizirano je njih 19, a još 92 planirana nisu.

Iznio je i podatak iz Izvještaja da je zabilježeno povećanje prihoda od putarina na naftu i naftne derivate, ali nema informacija gdje su utrošena ta sredstva te je predložio usvajanje zaključka kojim bi se od Vijeća ministara zatražio detaljan izvještaj o tome.

Njime bi se zadužilo Vijeće ministara da u roku od 30 dana izradi i Zastupničkom domu dostavi izvještaj o stanju i utrošku putarina od 2017. do 2019. godine i to za svaku godinu, a izvještaj bi trebao sadržavati i projekte za koje su utrošena ta sredstva kao i koliko je sredstava za svaki projekat pojedinačno utrošeno.

Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Snježana Novaković-Bursać smatra da je Vijeće ministara primjer kako ne treba raditi u smislu postizanja povjerenja građana u vremenu narušenih političkih odnosa.

I ona je upozorila na dugotrajan proces implementacije volje birača jer je trebala godina dana da se imenuje novi saziv Vijeća ministara nakon općih izbora 2018. godine čime je prekršen zakon što je dovelo do nestabilnosti institucija i zastoja u radu.

- U Izvještaju je trebalo biti jasno navedeno da se radilo o tehničkom mandatu u kojem je djelovalo Vijeće ministara jer u zakonski predviđenom roku nije imenovan predsjedavajući Vijeća ministara - zaključila je Novaković-Bursać.

Nakon rasprave o Izvještaju o radu Vijeća ministara za prošlu godinu proglašena je jednosatna pauza u zasjedanju Zastupničkog doma.