Predstavnici Saveza iznijeli su svoje zahtjeve i stavove u vezi s mogućnosti usklađivanja visine penzija s troškovima života.

Predstavnicima Saveza udruženja penzionera u FBiH danas je pojašnjeno da bi Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, koje je Vlada FBiH po hitnoj proceduri uputila u parlamentarnu proceduru.

Svako novo značajnije mijenjanje ovog prijedloga dovelo bi do prolongiranja usvajanja izmjena i dopuna, jer bi, u tom slučaju, riječ bila o redovnoj parlamentarnoj proceduri.

Također, na sastanku je istaknuto i da nova zakonska rješenja otvaraju i mogućnost vanrednog povećanja penzija na osnovu povećanja cijena osnovnih namirnica iz potrošačke korpe prilagođene potrebama penzionera.

 - S obzirom na to da se, na osnovu važećeg zakona, nisu stekli uslovi za vanredno povećanje penzija, a da njegove izmjene i dopune još nisu usvojene u Parlamantu FBiH, jedan od zaključaka današnjeg sastanka je i da će Vlada FBiH, u skladu s dosadašnjom praksom i prema mogućnostima, u narednih deset dana razmotriti načine kako pomoći penzionerima do kraja ove godine - navodi se u saopćenju.

Danas su analizirane sve pozitivne strane reforme penzijsko-invalidskog sistema, a posebno one koje je donio Zakon o PIO. S tim u vezi, sagovornici su se složili da dostignute vrijednosti treba očuvati, a za neke nepredviđene situacije, kao što su ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, rješenja treba tražiti kroz prilagođavanje osnovnog teksta ovog zakona, ali ne mijenjajući njegovu suštinu.

Predstavnici Saveza udruženja penzionera u FBiH iskazali su zahvalnost Vladi FBiH na razumijevanju za probleme s kojima se suočavaju pripadnici ove populacije i za nastojanja da pronađe najprihvatljivija rješenja za poboljšanje statusa penzionera.