INTERVJU

Rektor Škrijelj o trezorskom poslovanju: Jednaka primanja profesorima, za školarine se još ne zna

Objavljeno: 30.01.2019. u 09:21 Autor: Maja Radević

Kako će u budućnosti biti, ostaje da se analizira između Univerziteta, Vlade i Skupštine KS i u zajedničkom dogovoru, u čemu će svakako učestvovati i predstavnici studenata, odredi visina školarina. Ova akademska godina koja je u toku i po kojoj su studenti već uglavnom izvršili svoje obaveze, završit će se po starom sistemu, a za iduću ćemo vidjeti, kaže Škrijelj 

FOTO: Jasmin Brutus

Proces integracije Univerziteta u Sarajevu predstavlja najveću reformu Univerziteta u njegovih 70 godina postojanja, ocijenio je u razgovoru za Faktor rektor UNSA prof. dr. Rifat Škrijelj.

Iako je Univerzitet trebao preći na trezorsko poslovanje od 1. januara ove godine, još se čeka na usvajanje budžeta Kantona Sarajevo kako bi se to moglo i realizirati. Rektor Škrijelj govorio nam je šta konkretno za uposlenike Univerziteta i studente znači integracija, hoće li plaće akademskog osoblja, kao i studentske školarine biti ujednačene na svim fakultetima, te kakve probleme eventualno očekuje u ovom procesu.

Od 1. januara Univerzitet u Sarajevu trebao je preći na trezorsko poslovanje. Dokle je stigao taj proces, posebno s obzirom na to da još nije usvojen budžet Kantona Sarajevo?

- U iščekivanju usvajanja budžeta KS, Univerzitet je u koordinaciji sa ministarstvima finansija i obrazovanja u proteklih nekoliko mjeseci radio na usaglašavanju procedura prelaska na trezorsko poslovanje, od uspostave pomoćnog obračunskog centra pri UNSA, koji se direktno veže za Ministarstvo finansija KS, preko objedinjavanja spiska uposlenika Univerziteta i obračuna njihovih plaća po novom modelu koji trezor od nas zahtijeva, pa do primjene kolektivnog ugovora, koji je potpisan prije kraja 2018. godine između Sindikata UNSA i Vlade Kantona Sarajevo. Ovih dana vrše se pripreme za obraćun plaća prema novom modelu, u skladu sa kolektivnim ugovorom u kojem UNSA prvi put ima takav oblik isplate plaća.

Pojedini profesori kažu nam da su im iz njihovih službi računovodstva već najavili kašnjenje plaća zbog prelaska na trezor...

- Plaće se ne mogu isplatiti prema kolektivnom ugovoru sve dok se ne usvoji budžet zato što bi u suprotnom podrazumijevalo da možemo isplatiti plaće prema odluci o privremenom finansiranju, a to znači na nivou prva tri mjeseca 2018. godine. Iz tog razloga će doći do nekog blagog kašnjenja plaća, ali to kašnjenje neće biti veliko pod uvjetom da se budžet usvoji.

Ukoliko budžet uskoro ne bude usvojen, kako će se to odraziti na proces integracije UNSA, kakve bi mogle biti posljedice?

- Ne želim prognozirati takav scenarij, ali u ovom trenutku Univerzitet u Sarajevu kao institucija zaista očekuje razumijevanje od onih koji donose budžet, kao i od šire društvene zajednice kada je u pitanju ovaj proces jer 2.700 zaposlenih je na Univerzitetu. Ukoliko budžet ne bude usvojen, to može dovesti do vrlo ozbiljnih problema u obrazovanju kada je u pitanju isplata plaća ne samo na UNSA, nego i za druge budžetske korisnike.

Šta konkretno za profesore, asistente i studente znači integracija Univerziteta - hoće li se plaće profesora i asistenata od sada obračunavati po istim koeficijentima na svim fakultetima i akademijama ili?

- Primjenom kolektivnog ugovora određeni su koeficijenti za određena zvanja, od redovnog profesora pa do nenastavnog osoblja i plaće bi se obračunavale u skladu sa tim ugovorom, tako da bi uposlenici UNSA (akademsko i naučnoistraživačko osoblje na institutima) imali znatno bolje plaće u odnosu na period prije potpisivanja kolektivnog ugovora. Istovremeno, ostala primanja, odnosno dodaci na plaću bili bi uravnoteženi tako da ne bi bilo velikih odstupanja između pojedinih fakulteta. Generalno, svi redovni profesori UNSA imali bi jednaka primanja i po zvanjima, odnosno po koeficijentima bi plaće bile usklađene, tako da se ne bi moglo dešavati da na jednom fakultetu imaju mnogo bolje, a na drugom mnogo slabije plaće.

Do sada je postojao i veliki nesrazmjer kada je riječ o školarinama koje plaćaju samofinansirajući i strani studenti na različitim fakultetima. Hoće li i ti iznosi školarina biti ujednačeni ili će fakulteti i dalje zadržati pravo da određuju visinu školarina?

- Školarine su do sada odobravale kantonalne vlade u ranijim mandatnim periodima. Visine školarina na medicinskoj grupaciji su uvijek bile veće, na tehničkoj grupaciji fakulteta imali smo neku srednju kategoriju i na ostalim fakultetima najniže školarine. Kako će to u budućnosti biti, ostaje da se analizira između Univerziteta, Vlade i Skupštine KS i u zajedničkom dogovoru, u čemu će svakako učestvovati i predstavnici studenata, odredi visina školarina. Ova akademska godina koja je u toku i po kojoj su studenti već uglavnom izvršili svoje obaveze, završit će se po starom sistemu, a za iduću akademsku godinu ćemo vidjeti.

Jesu li uprave svih fakulteta i akademija saglasne sa prelaskom na trezorsko poslovanje? Bilo je već nekih otpora, sa Medicinskog fakulteta su ranije najavili izdvajanje iz UNSA i osnivanje zasebnog univerziteta...

- Ta inicijativa Medicinskog fakulteta nikada nije dobila epilog u smislu da su ti procesi zvanično pokrenuti, jer nije usklađena sa zakonom. Medicinski fakultet za sada slijedi u nekim procesima integraciju Univerziteta. Što se tiče pojedinaca koji se oglašavaju u ime tog fakulteta i koji pokušavaju biti neki kočničari u pogledu integracije UNSA, mislim da to nije dobro, ali se iskreno nadam da ćemo to prevazići prelaskom na jedno pravno lice, a to je Univerzitet. U toku su pripreme za predaju zahtjeva za ukidanje pravnog subjektiviteta organizacionih jedinica i prelazak na jedno pravno lice. Naravno da očekujemo određene poteškoće u tom procesu jer nije jednostavno fakultetima da postignu tako visok stepen saglasnosti i "uhodanosti" za prelazak na jedan potpuno novi model Univerziteta. Sve teškoće koje imamo su, rekao bih, normalne i različito ih tumače oni koji vode organizacione jedinice, ali nemamo zvaničnih otpora. Mi smo i prije nego je donesen Zakon o visokom obrazovanju 2017. na nivou Senata iskazali konsenzusom našu spremnost na prelazak na trezor i jedan oblik transparentnijeg poslovanja. Sada smo, slijedeći Zakon, donijeli novi Statut i idemo dalje ka integraciji, ali od tog procesa nema odustajanja. Po tom modelu su organizirani mnogi univerziteti u Evropi i mi tu nemamo šta da biramo, jer sva komunikacija fakulteta na međunarodnom planu odvija se preko Univerziteta u Sarajevu. To su procesi koji zahtijevaju mnogo razumijevanja, kompromisa i strpljenja svih uposlenika Univerziteta, ali ja sam optimista i nadam se da ćemo uspjeti.

Izvor:   Faktor

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije