Detalje nam je pojasnio Dževad Nekić, generalni federalni revizor, a odgovorio je i na pitanje da li su imali sličnih neugodnosti u nekim drugim ustanovama, državnim kompanijama.

VEZANI TEKST - Zašto su revizori vraćeni neobavljena posla sa Naftnim terminalima Ploče?

- Ured za reviziju najavio je finansijsku reviziju Natnih terminala Federacije Ploče (NTF) za 2021. godinu, 7.12.2021. godine, a koja j trebala početi 10.1.2022. godine. Na naše pismo NTF je dostavio odgovor da je Ured za reviziju neovlaštena institucija za provođenje finansijske revizije, te je preporučio Uredu da se obrati Upravi društva Operator- terminali FBiH (OTF) u svojstu Skupštine Društva NTF. Ured za reviziju se 22. 12. 2021. godine obratio OTF-u dopisom u kojem je traženo da se omoguće daljnje aktivnosti na obavljanju finansijske revizije NTF-a - navodi nam Nekić i dodaje:

- OTF je 30. 12. 2021. godine pismeno tražio od NTF-a da dostavi traženu dokumentaciju Uredu za reviziju, ali NTF nije postupio u skladu s tim i nije dostavio Uredu dokumentaciju. Revizorski tim je, u skladu s najavom, došao u sjedište NTF-a u Ploče 10. 1. 2022. godine.

Diskreditovanje Ureda za reviziju 

Kaže da dokumentacija nije bila pripremljena, niti je NTF bio spreman na saradnju s revizorskim timom.

- Osim što nije dozvolio obavljanje revizije, predsjednik uprave NTF-a, Josip Tomić, pozvao je u prostorije NTF-a advokata, policijskog inspektora za strance (koji je sačinio zapisnik, ali revizorskom timu nije predočen), i inspektora rada ispred Državnog inspektorata Republike Hrvatske (koji je sačinio zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i uručio ga revizorskom timu). Inspektor je članovima revizorskog tima više puta rekao da su mogli lično biti odgovorni za prekršaj, što je više ličilo na prijetnju i zastrašivanje, nego na obavljanje posla u skladu sa zakonom. Sve ove okolnosti u prostorijama NTF-a imale su obilježje neprimjerenog ponašanja predsjednika uprave i namjere diskreditovanja Ureda za reviziju i njegovih zaposlenika - navodi nam Nekić.

Dodaje da nakon povratka tima s terena, Ured za reviziju je 11. 1. 2022. uputio dopis Vladi FBiH (kao 100% vlasnik OTF-a), Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije i OTF-u, da u što skorijem roku poduzmu aktivnosti iz nadležnosti kako bi se izvršila finansijska revizija NTF Ploče za 2021. godinu.

- Ured za reviziju naglasio je da je spreman za različite modalitete obavljanja revizije, u prostorijama Ureda, NTF-a ili OTF-a, odnosno da NTF može, kao što je i traženo pismom najave, dostaviti dokumentaciju elektronski ili putem pošte. Ured je istovremeno uputio dopis Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju da adekvatno reaguje, kako bi Ured mogao izvršiti planiranu reviziju.

- Parlamentarna komisija je do sada tri puta na svojim sjednicama razmatrala pitanje obavljanja ove revizije; na prvoj je donijela zaključak u kojem je tražila od Vlade Federacije BiH i Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH da se, u skladu sa Zakonom, hitno uključe u rješavane novonastale situacije u vezi s planiranom revizijom NTF-a d.o.o. Ploče. Na narednoj sjednici, s obzirom na to da nisu bile poduzete nikakve aktivnosti, donesen je novi zaključak, kojim se tražilo „od Vlade, Ministarstva energije, rudarstva i industrije i OTF-a da hitno dostave traženu dokumentaciju, u roku od 15 dana“. Kako ni nakon ovog zaključka nije bilo reakcije, 28. 4. Komisija je zaključila da uputi urgencije sa rokom od sedam dana - navodi Nekić.

Opstruiranja i u Operatoru za obnovljive izvore energije 

Govori kako nemaju informacije da je neko sankcionisan zbog neomogućavanja obavljanja revizije NTF-a.

- Osim Parlamentarne komisije, nijedna nadležna institucija nije reagovala kako bi se omogućila revizija NTF-a. Preduzeće OTF u svojstvu Skupštine NTF-a, čiji vlasnik je Vlada FBiH, traži mišljenja državnih institucija Republike Hrvatske o nadležnosti Ureda za reviziju. Vlada FBiH, koja daje saglasnost na izdvajanje značajnih sredstava, nije reagovala. Dakle, jedan pasivan odnos prema cijeloj situaciji - kaže Nekić.

Upitali smo da li su imali slične situacije u nekim drugim federalnim preduzećima, ustanovama.

- U proteklom periodu, otkako smo proširili obim i raznovrsnost revizija, pojavili su se slučajevi opstruiranja rada Ureda i uplitanja u našu nezavisnost. Neke smo uspješno prevazišli, a o nekima koje nismo obaviještena je javnost. Tako smo, naprimjer, imali opstrukciju od Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Pretis-a. Tu je bila važna podrška Parlamentarne komisije, zbog koje smo u konačnici i izvršili revizije - odgovori nam je generalni revizor Dževad Nekić.