Zastupnici NSRS-a će na predstojećoj redovnoj sjednici razmatrati izmjene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, u kojem je definisano da će osuđenici na doživotni zatvor boraviti u "odjeljenju posebnog režima". U ovakav režim su do sada ulazili samo zatvorenici koji su bitno ugrožavali bezbjednost u zatvoru, narušavali red i disciplinu, te oni na koje nisu djelovale ranije preduzete mjere.

Podsjećamo, u februaru ove godine NSRS je usvojio izmjene i dopune Кrivičnog zakonika RS-a , kojim je uvedena nova kazna – kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela.

Кazna doživotnog zatvora propisuje se za teško ubistvo, obljubu sa djetetom mlađim od petnaest godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa RS-a, najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja RS-a, terorizam ako su djela imala za posljedicu velika razaranja ili smrt jedne ili više osoba...

Za ove zatvorenike sada su predloženi strogi uslovi boravka u zatvorima u ovom entitetu.

Između ostalog, zabranjuju im se posjete osim ako zatvorsko obezbjeđenje ne predloži drugačije i to pod uslovom da je zatvorenik najmanje dva puta uzastopno bio klasifikovan u najbolju klasifikaciono-stimulativnu grupu.

- Zatvorenicima kojima je izrečena kazna doživotnog zatvora ne mogu se odobravati pogodnosti koje se koriste van kruga ustanove - stoji u predloženom zakonu.

Također, zatvoreniku koji izdržava kaznu doživotnog zatvora ne može se odobriti prekid izdržavanja usljed, primjera radi, smrtnog slučaja ili teže bolesti u porodici, ako je potrebno da obavi poljske ili sezonske radove ili radove izazvane elementarnim nepogodama koje nema ko drugi da završi, zbog polaganja ispita ili nastavka školovanja i slično.

Doživotni zatvorenici tek nakon najmanje pet godina izdržane kazne, mogu ministru podnijeti molbu za premještaj u drugu ustanovu, ali samo ukoliko ona u sastavu ima odjeljenje sa posebnim režimom .

- Zatvorenicima koji izdržavaju kaznu doživotnog zatvora može se vršiti kontrola pisama i telefonskih razgovora, sa čim mora biti upoznat zatvorenik - stoji u novom zakonskom rješenju.