U svom saopćenju, kojeg potpisuje direktor BH-Gasa Jasmin Salkić podsjećaju na Kopaćevu izjavu.

- Na primjer na području gasa, FBiH uopće nema Zakona, ima gasno tržište i potrošače koji su potpuno nezaštićeni. Preduzeće BH-Gas nema interesa da se to završi - kazao je nedavno Kopač.

Međutim, Salkić podsjeća da je ova kompanija, čiji su predstavnici učestvovali u radnim grupama za pripremu zakona, jasno pokazala kako podržava usvajanje zakona o gasu na državnom nivou.

- Prvobitni tekst zakona je kroz godine izrade, u dijelu gasa, sveden na svega pet članova u zakonu. Primjedba koju daje BH-Gas je ta da se Treći Energetski paket ne može primjeniti kroz pet članova zakona, te da tarife i tarifni obračuni, balansiranje, licence, međunarodno predstavljanje, regulator sa punim ovlastima treba da bude na državnom nivou. Buduće vrijeme će pokazati da je ovaj stav ispravan, jer RS sada putem Regulatora u Trebinju vrši nasilje nad jedinim transportnim sistemom u BiH. Zakon o gasu RS je preuzeo sve državne ingerencije, što je vrlo dobro poznato gdinu Kopaču, ali na žalost svih građana u FBiH, isto ne spominje u svojoj izjavi. FBiH sada uslovno rečeno i ne treba zakon, jer je RS preuzela, nezakonito, sve ingerencije na jedinoj ulaznoj tačci gasa u BiH, Zvornik, te započela regulirati cijene transporta gasa, licencirati, međunarodno predstavljati - navodi se u saopćenju.

"Prozivanja" na račun BH-Gasa u ovoj kompaniji smatraju neosnovanim.

- S tim ciljem, a prilikom zadnjih razgovora u sjedištu Sekretarijata Energetske zajednice, BH-Gas je predložio da BiH usvoji zakon o gasu, koji odgovara takvom zakonu Srbije/Hrvatske/Slovenije ili bilo koje druge zemlje, koja je članica Energetske zajednice, odnosno EU. Stoga, nema nikakve osnovanosti prozivati BH-Gas ili bilo koga iz FBiH kada smo sigurni, što je potvrđeno kroz zapisnike niza sastanaka, da bi svi iz FBiH prihvatili usvajanje bilo kojeg zakona iz nabrojanih zemalja. S druge strane, otvoreno je pitanje zašto RS ne želi preuzimanje zakona o gasu npr. iz Srbije, a sve s ciljem da se započne investiconi ciklus u ovoj oblasti, a sve kako bi svi potrošači u BiH bili jednoobrazno zaštićeni.

Potrošači u Federaciji BiH i nisu zaštićeni, jer je trenutno na sceni udar na potrošače FBiH iz RS i Srbije preko neprihvatljivih cijena transporta, tačnije preko ucjene da se one prihvate. Sve se ovo radi iz razloga i namjere preuzimanja tržišta u FBiH, i RS upravo i ne odgovara preuzimanja zakona o gasu na državnom nivou, jer bi takvim zakonima bili zaštićeni potrošači na cijeloj teritoriji BiH, uz uslov utvrđivanja jednoobraznog načina tarifiranja na nivou BiH - stoji u saopćenju BH-Gasa.