- Ovo je opravdani radnički neposluh. Član 44 našeg kolektivnog ugovora je jasan i kaže da se nakon obavljenog rada plaća isplaćuje u rokovima koji ne mogu biti duži od 30 dana. Prošla plaća rudarima je isplaćena 3. juna, a sada je 14. juli - kaže za Faktor predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika Kreka Zuhdija Tokić.

Dakle, ne radi se o štrajku, nego neposluhu radnika, koji prema riječima Tokića ima podršku Sindikalne organizacije "Kreke", kao i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

- Obavili smo razgovor s Upravom, rečeno nam je da rade na tome da osiguraju neku kreditnu osnovu da bi odblokirali račun "Kreke" i ispatili plaću, ali ja lično nisam optimista. Kako sada stvari stoje, isplata plaće je upitna i u narednim danima - kaže Tokić.

PK "Šikulje" dnevno proizvede čak 3.000 tona uglja, što je polovina od ukupne dnevne proizvodnje "Kreke". Ukoliko se njihovom neposluhu priključe rudari "Mramora" i "Dubrava", jasno je da je gubitak i u toku jednog dana veliki.

- Realno je očekivati da se neposluh proširi i na "Dubrave" i "Mramor" u drugoj smjeni. Rudnik "Šikulje" je u prva četiri mjeseca ove godine osigurao više od pet miliona pozitivnog poslovanja "Kreke", tako da je nezadovoljstvo rudara potpuno opravdano - zaključio je Tokić.