- Amandmani kojima se traži preusmjeravanje novca namijenjenog za kupovinu letjelica za gašenje požara, koji svake godine prave ogromne probleme građanima FBiH, na opremanje MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona, te izgradnju različitih objekata u Kiseljaku, Orašju, Novom Travniku ili Mostaru ponovo pokazuju na šta je sve "Trojka" spremna samo da bi je HDZ zadržao u vlasti - smatra Šabanović te navodi:

- Baš kao i sporazum o formiranju vlasti, za kojeg su čelnici "Trojke" priznali da je pisan u centrali HDZ-a, predloženi zajednički amandmani očigledno su pisani na istom mjestu, istim rukopisom i s istim ciljem, a to je isključivo zadovoljavanje interesa HDZ-a na štetu građana.

Prema njegovim riječima, čelnici i zastupnici "Trojke" dužni su građanima objasniti zašto im je, primjera radi, dodaje Šabanović, opremanje MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona važnije od kupovine letjelica za gašenje požara.

- Također trebaju objasniti zašto su im jedini zahtjevi koji se odnose na one prostore u kojima žive dominantno Bošnjaci reducirani na sitne projekte poput izgradnje bazena i da li se iza toga krije politikantska potreba da spriječe usvajanje budžeta, a samim tim i povećanje penzija i realizaciju ostalih važnih projekata u FBiH - poručio je Šabanović.

Amandmani na prijedlog budžeta FBiH koji su potpisali HDZ i stranke "Osmorke"

Amandmani na prijedlog budžeta FBiH koji su potpisali HDZ i stranke "Osmorke"

Amandmani na prijedlog budžeta FBiH koji su potpisali HDZ i stranke "Osmorke"