Ona je 20. maja ove godine u 13.40 sati, ispred zgrade u kojoj su smještene institucije Bosne i Hercegovine odbila poslušati naredbe policajaca koji su osiguravali institucije BiH.

Oni su od nje tražili da se udalji sa te lokacije, zbog neprimjerenog ponašanja, što je ona odbila. Također je odbila pokazati lične dokumente, te verbalno i fizički nasrnula na pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, nakon čega je savladana i vezana lisicama, te uhapšena. 

- Optužena je u potpunosti priznala odgovornost za počinjeno krivično djelo. U skladu sa sporazumnim priznanjem, za optuženu je predložena kazna u trajanju od godinu i šest mjeseci zatvora, koja se neće izvršiti ukoliko optužena u naredne dvije godine ne počini novo krivično djelo - saopćilo je Tužilaštvo BiH.

Sporazumnim priznanjem optužena se odriče prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju joj na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH, a predmet se završava bez suđenja i glavnog pretresa.

Sporazum o priznanju krivnje proslijeđen je Sudu BiH, koji je sporazum i prihvatio, naveli su iz Tužilaštva.