Helikopter bi pored policijskih poslova trebao koristiti i Službi civilne zaštite, ali i Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla u situacijama kada je potreban hitan transport pacijenata.

Kada su u pitanju dronovi, zamišljeno je da svaka policijska stanica dobije po jedan, ali i da se preispitaju potrebe civilne zaštite.

- Izrada nacrta budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u završnoj je fazi i pred Vladom TK trebao bi se naći naredne sedmice. U nacrtu neće biti planirana sredstva za kupovinu helikoptera i dronova, jer prije toga treba uraditi elaborat na osnovu kojega bi mogli dobiti okvirnu cijenu. Očekujemo da do do izrade prijedloga budžeta, mogli imati iskristalizirano koliko novca treba za tu svrhu - kaža za Faktor Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Budžet TK nakon rebalansa koji je nedavno usvojila Skupština TK iznosio je 683 miliona KM, što je rekordan iznos za ovaj kanton.

- Potrebno je napraviti elaborat, odnosno vidjeti kakve su potrebe policije, Civilne zaštite i UKC-a. Nakon toga možemo razgovarati o tome koliko košta helikopter. Pošto se radi o više sektora, vjerovatno će Vlada TK imenovati radnu grupu, koja će imati predstavnike MUP-a, civilne zaštite i UKC-a, a njihov zadatak će biti da utvrde što je ono što bi koristilo svima - kaže za Faktor Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK.