Na sastanak pozivaju odvojeno proširenu "Trojku" 18. aprila, a SDA i DF 19. aprila u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. 

VEZANI TEKST - NES-a i SBiH traže da Ustavna komisija postupi po zaključku Zastupničkog doma FBiH

- Kao što vam je poznato, na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je održana 6. aprila usvojen je zaključak kojim je zadužena Ustavna komisija tog doma da u skladu sa propisanom nadležnošću u članu 57. Poslovnika Zastupničkog doma, u roku od 15 dana, razmotri postojeći ustavni sistem i inicira usklađivanje i/ili izmjenu i dopunu ustavnih odredbi za izbor Vlade Federacije nakon promjena koje su nastale donošenjem amandmana na Ustav Federacije BiH od visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta, a radi postizanja trajnog ustavnog rješenja koje će oogućiti implementaciju izbornih rezultata kroz imenovanje Vlade FBiH u propisanim rokovima, kako u sadašnjem, tako i u svakom narednom sazivu Parlamenta Federacije BiH.

Budući da su klubovi zastupnika NES-a i SBiH bili predlagači usvojenog zaključka, smatramo potrebnim da organiziramo sastanak kako bi razmotrili i dogovorili daljnje aktivnosti radi njegovog provođenja, kao i utvrdili principe na osnovu kojih bi se temeljile izmjene i dopune ustavnih odredbi za izbor Vlade FBiH u Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi predlažemo termin za sastanak 19.april u 12 sati u zgradi Parlamenta FBiH - stoji u pozivu NES-a i SBiH.

Kako saznajemo, poziv za sastanak su uputili predsjednicima klubova SDP-a, NiP-a, Naše stranke, PDA i BH inicijative Fuad Kasumović, s tim da sastanak sa njima predlažu 18. aprila u 12 sati u zgradi Parlamenta FBiH.