Kolegij SDA je na današnjoj sjednici konstatirao da je Vijeće ministara kasnilo sa ovom odlukom i da nije pokazalo dovoljan aktivizam u borbi protiv pandemije koronavirusa i ekonomskih posljedica.

- Tražimo pokretanje iz potpune pasivnosti i početak odgovarajućih aktivnosti nadležnog Ministarstva civilnih poslova na koordinaciji epidemioloških mjera u cijeloj državi i intenzivne napore na međunarodnom planu. Također, tražimo da se snažnije aktivira Koordinaciono tijelo pri Vijeću ministara, da se struktuira prema vrsti prirodne nesreće i počne izvršavati svoje značajne obaveze u borbi protiv pandemije koja je zahvatila našu zemlju - navode iz SDA.