Sekretarka Skupštine Kantona Sarajevo Almira Kulovac-Šetkić danas je obavijestila Ministarstvo unutrašnjih poslova KS da od petka, 27. decembra, iako zakonom jedina ovlaštena osoba, ne raspolaže pečatom ovog zakonodavnog organa. Službena zabilješka o tome je sačinjena 30. decembra.

-Nešto kasnije, istog dana sačinjena je nova službena zabilješka, oko nemogućnosti dostavljanja akata na objavu u Službene novine, kao i nemogućnosti plaćanja naknada za mjesec decembar 2019. godine i to plaćanje političkim partijama, vanjskim članovima radnih tijela, članovima Odbora za žalbe i javnosti, zastupničke paušale - stoji u obavijesti MUP-u Kantona Sarajevo.

Danas je, kako je navela Kulovac-Šetkić, Elmedin Konaković tražio sve dokumente koje je navela u svom dopisu MUP-u KS.

-Nije mi dozvolio preuzimanje pečata, nego je lično stavio pečate, o čemu je sačinjena nova službena zabilješka. Budući da sam odgovorna osoba za čuvanje i korištenje pečata, a onemogućen mi je pristup istom, u skladu sa članom 367. Krivičnog zakona FBiH, o istom vas obaviještavam radi preduzimanja daljih radnji - napisala je Kulovac-Šetkić.

VEZANI TEKSTKonaković javno priznao: Ja sam "zarobio" pečat Skupštine Kantona Sarajevo!

VEZANI TEKST- Marić: Ne mogu da vjerujem da je Konaković javno priznao da je počinio krivično djelo

 

U Članu 367. Krivičnog zakona FBiH koji se odnosi na oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa navedeno je sljedeće: 

Ko protivpravno oduzme, sakrije, uništi, ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivim službeni pečat, knjigu, spis ili ispravu institucije u Federaciji ili druge pravne osobe koja vrši javna ovlaštenja ili se kod njih nalazi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.