Ova inicijativa će omogućiti lakši promet roba između CEFTA strana, a nastala je na prijedlog Sekretarijata CEFTA-e, Vijeća za regionalnu saradnju, Transportne zajednice, Generalnog direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR) i Generalnog direktorata za porez i carine (DG TAXUD).

Navedene institucije preporučile su da zemlje članice CEFTA-e naprave popis uvedenih trgovinskih mjera, te da formiraju listu osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo i sačine popis graničnih prijelaza otvorenih za teretni transport. Proizvodi sa pomenute liste će na određenim graničnim prijelazima između zemalja CEFTA-e biti tretirani kroz takozvanu zelenu prioritetnu traku, što će omogućiti lakši promet roba u novonastaloj situaciji uslijed pandemije koronaviirusa.

Sekretarijat CEFTA-e zadužen je da omogući elektronsko obavještavanje o dolasku kamiona koji prevoze osnovnu robu, primjenom nužne nadogradnje Sistema elektronske razmjene podataka (SEED) na osnovu dogovorenog popisa robe, navode iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

- U protekla četiri dana, intenzivno smo radili na kreiranju liste vitalnih proizvoda. U saradnji sa entitetskim ministarstvima nadležnim za trgovinu formirali smo listu za neophodne namirnice, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, entitetskim ministarstvima zdravstva i Agencijom za lijekove BiH formirali smo listu prioritetnih lijekova i drugih medicinskih sredstava. Naš zadatak je da domaćim privrednicima olakšamo posao, a posebno u ovakvoj situaciji, odnosno otežanim uslovima uslijed širenja koronavirus - rekao je ministar Košarac.

Lista osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, koji će biti tretirani kroz takozvanu zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prijelazima između zemalja CEFTA-e, dostavljena je Sekretarijatu CEFTA-e putem kontakt tačke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.