- Ovo je bukvalno kruna sindikalnog rada, kad uz pomoć četiri sudske presude pokažete i dokažete vlasti da ne može raditi mimo zakona. Sve je počelo 2017. godine, kada je na čelu Vlade KS bio Elmedin Konaković, a onda se nastavilo 2018. sa tadašnjim premijerom Ademom Zoljom, a potom se sve krunisalo 2019. sa Edinom Fortom, čija je Vlada za nas bila najočajnija. Konaković je sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije potpisao Kolektivni ugovor djelatnosti, da bi Forto na kraju svog mandata, prošle godine u decembru sa predsjednikom Sindikata doktora dr. Izetom Hočkom također potpisao Kolektivni ugovor o djelatnosti, ovog puta u poboljšanoj formi. To nisu nikako mogli uraditi po zakonu i to je do sada osporeno četiri puta, jednom od Kantonalnog suda u Sarajevu, dva puta od Vrhovnog suda FBiH i jednom od Ustavnog suda FBiH. No, to dosadašnje vlade nisu poštovale – kaže Selimić.

Navodi kako se i Sindikat doktora medicine i stomatologije KS žalio Vrhovnom i Ustavnom sudu FBiH.

- Ne znamo što su se oni žalili, kada smo mi, odnosno Sindikat radnika u zdravstvu KS tužili Vladu KS i dokazali joj da je radila nezakonito, a ne Sindikat doktora jer oni su samo zainteresirana strana u sporu – dodaje Selimić.

Posljednja presuda Vrhovnog suda FBiH na adresu Sindikata radnika u zdravstvu KS stigla je 17. jula i odmah je, kaže Selimić, dostavljena premijeru Vlade KS Mariju Nenadiću, te ministarstvima zdravstva, pravde i uprave i ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

- Presudom suda je 2017. godine stavljen van snage Kolektivni ugovor doktorima. Isto se desilo 2019. Jedini način da se izađe iz ove potpuno nezakonite situacije jeste da premijer Nenadić i ja, kao predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS, potpišemo Granski kolektivni ugovor, a onda će na osnovu člana 19. - povoljnije pravo za radnika Zakona o radu FBiH, svi uposleni u Kantonu Sarajevo, koji se finansiraju preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS ostvarivati svoja prava iz radnog odnosa. Time je dobio godinu mira da može bez problema raditi reforme u zdravstvu u KS. Ako se to ne desi za 15 dana od dana prijema presude, koju smo im uputili, 16. dan mi ćemo protiv premijera Nenadića i resornog ministra, koji je Sindikatu doktora izdao reprezentativnost, podnijeti krivičnu prijavu od koje ne znam koji pravni stručnjak može da se odbrani – ističe Selimić.

Podsjetimo, radnici u zdravstvu Kantona Sarajevo 17 mjeseci su bez Granskog kolektivnog ugovora, a 11 kako su u generalnom štrajku, koji je počeo 2. septembra prošle godine.

Sindikat radnika u zdravstvu KS prvobitno je tražio povećanje satnice sa 2,60 na 2,80, te usklađivanje koeficijenta sa onim kojeg imaju specijalisti ljekari od 5,40 iz Kolektivnog ugovora doktora medicine i stomatologije KS. U međuvremenu odustali su od povećanja satnice, ali ne i od usklađivanja koeficijenata i potpisivanja Granskog kolektivnog ugovora.

Svoja prava tražili su do sada i na tri protesta ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo, na dva tokom prošle godine - 7. oktobra i 19. decembra, a treći je održan 9. ovog mjeseca. Nezadovoljni što se, kako kažu, vlast u Kantinu Sarajevo mjesecima ignorantski ponaša prema njihovim zahtjevima, medicinari su 8. jula povučeni sa svih trijažnih punktova.