Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- To se posebno se odnosi na pojavu i širenje korona virusa u našoj zemlji, a koji je odnedavno i globalni zdravstveni problem, tražili smo da se odrede posebne mjere zdravstvene zaštite unutar institucija, sa posebnim akcentom na već planirane manifestacije, konferencije i slična grupna okupljanja, kao i dolaske stranih delegacija u institucije državne službe, te da premijer u okviru svojih nadležnosti koordinira aktivnostima između Vlada Kantona.

Podsjećamo na zakonske obaveze poslodavaca i uposlenika u skladu sa odredbama Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Poslodavci su dužni poduzeti sve aktivnosti u okviru svojih nadležnosti s ciljem prevencije, zaštite života i zdravlja radnika na područiju Federacije BiH. Uposlenici državne službe dužni su odgovorno se ponašati prema svom zdravlju, poduzimati mjere predostrožnosti i pridržavati se uputa nadležnih zdravstvenih institucija.