Sindikat policije Kantona Sarajevo izrazio je svoje nezadovoljstvo činjenicom da na današnjoj 45. sjednici Skupštine KS nije usvojen Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu.

Iako su, kako kažu, očekivali da očekivali da će svi zastupnici biti na visini zadatka i glasanjem pokazati da zaista podržavaju ono što tvrde u svojim javnim istupima, kada je u pitanju opravdanost sindikalnih zahtjeva za određeno povećanje plaća, to se nije dogodilo.

- Činjenica je da je Vlada Kantona Sarajevo ispoštovala dio Sporazuma o izmjeni Sporazuma o osnovici potpisanog krajem prošlog mjeseca, na način da je utvrdila Prijedog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta i dostavila ga skupštinskim zastupnicima, te je bilo potrebno njegovo usvajanje kako bi se realizovao Sporazum kojim je usaglašena osnovica od 310 KM za obračun plaća svim radnicima koji istu ostvaruju iz budžeta ovog kantona.

Kako izmjene Zakona nisu usvojene, a što je ovaj Sindikat, ali i ostali, pretpostavio i prilikom sačinjavanja teksta Sporazuma, preostaje da se taj dio koji se odnosi na povećanje osnovice realizuje na prvoj radnoj sjednici Skupštine novog saziva, odnosno, da se razlika plaća za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar 2018.godine retroaktivno isplati donošenjem izmjena Zakona o izvršavanju budžeta ili planiranjem u budžetu za narednu godinu, ali najkasnije do kraja aprila 2019.godine, a što je i predviđeno članom 4. zaključenog Sporazuma između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo - navode iz Sindikata policije.

Pored nezadovoljstva izazvanog neusvajanjem pomenutog zakona, odnosno, prekidom 45. sjednice, kako kažu, zamjeraju Vladi Kantona Sarajevo što navedene izmjene i dopune u pogledu osnovice za obračun plaća nije utvrdila kad je vršila rebalans budžeta za ovu godinu u junu ove godine.

- Time Vlada ne bi dovela u pitanje vrijeme realizacije povećanja osnovice, odnosno, bilo je potrebno Sporazum o izmjeni osnovice donijeti prije rebalansa budžeta, na što smo ukazivali u ranijem periodu tražeći pregovore oko izmjene osnovice, a što je definisano važećim Sporazumom da će se vršiti kvartalno sagledavanje mogućnosti izmjene iste - navode iz Sindikata.

Kako kažu, očekuju od novog saziva Skupštine Kantona Sarajevo da odmah po konstituiranju usvoji izmjene predmetnog zakona, te da nova Skupština i Vlada učine dodatne napore na jačanju socijalnog dijaloga sa sindikatima kako bi se postigao sveukupan napredak, ne samo u poboljšanju uslova rada i materijalnih primanja, već i kvalitete rada svih kantonalnih organa i institucija za vid zadovoljstva svih građana i posjetilaca Kantona Sarajevo.

- U ispunjavanju naših zahtjeva, koje isključivo zasnivamo na činjenicama i realnim mogućnostima, koristićemo sva raspoloživa sredstva sindikalne borbe, prvenstveno kroz jačanje i unapređenje kvaliteta socijalnog dijaloga, ali, po potrebi, i drugih oblika sindikalne aktivnosti - kažu u Sindikatu.

Podsjećamo, sjednica Skupštine KS je prekinuta zbog proceduralnih razloga i nije poznato da li će 44. i 45. sjednica biti nastavljene.