- Saznanje da je postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u vezi sa događajem u NLB banci od 18.12.2020. godine, našeg kolegu ispitao u svojstvu osumnjičenog, odnosno, istog htio lišiti slobode, je nešto što zaslužuje svaku osudu i takav postupak izaziva prezir među našim kolegama. 

Naime, želimo jasno naglasiti da mi nismo, niti želimo biti izvan zakona, ali cjelokupan događaj i sve ono što je prethodilo upotrebi sile - službenog vatrenog oružja, što je uradio naš kolega, ukazuje na to da su bili ispunjeni zakonom propisani uslovi da se upotrijebi zakonom dozvoljena smrtonosna sila i da je naš kolega profesionalno, od sebe i drugih građana, odbio protivpravni napad osobe koja nije prezala da napadne raspoloživim oštrim predmetom. 

Postoji zakonom propisani postupak u kojem se utvrđuje i ocjenjuje upotreba sile, pa i vatrenog oružja od strane policijskog službenika, o čemu je tužilac trebao voditi računa, kao i omogućiti policajcu da se podvrgne neophodnom psihološkom i drugom tretmanu, a ne da ga ispituje u svojstvu osumnjičenog. 

VEZANI TEKST - Incident u NLB banci: Policajac pucao u muškarca koji ga je napao makazama 

Zbog toga, ako nadležni organi Sindikata donesu odluku, održat ćemo i proteste ispred zgrade Kantonalnog tužilaštva, te ćemo pozvati građane da nam se pridruže, jer smo mi ovlašteni da, u skladu sa zakonom, štitimo sebe i građane od nasilnika i napadača, uključujući i to da upotrijebimo službeno oružje, u skladu sa zakonom i pravilima službe. 

Dok pišemo ovo saopćenje, dobijamo informaciju da je još jedan naš kolega u Ilijašu napadnut, te nas i ne čude više napadi na policiju, pored ovakvih poruka koje se šalju napadačima na policiju, odnosno, policiji. Činjenica je da tome doprinose i minimalne kazne zbog napada na policiju, a koje se donose u dugotrajnim sudskim postupcima. 

Znajte da nas ipak neće niko pokolebati i spriječiti da svoja ovlaštenja koristimo u skladu sa zakonom, jer su naše kolege dale svoje živote za časni policijski poziv. Zato ćemo i dalje, sebe i građane štiti, kako od napadača, tako i od postupaka pojedinaca. 

Pružit ćemo svu neophodnu pomoć svom kolegi u ovom konkretnom slučaju, i pozivamo naše kolege da svoja ovlaštenja koriste u skladu sa zakonom i u punom kapacitetu, bez obzira na sve probleme - navodi se u saopćenju Sindikata.