- Svjesni smo da je neupitna potreba da se rudnici u sastavu Koncerna Elektroprivrede reogranizuju, pa i kada su u pitanju ljdski resursi. U posljednje vrijeme se iz Vlade FBiH i Elektroprivrede može čuti da je stečaj jedini izlaz te slanje tehnološkog viška radnika na biro.

Kreira se ambijent da se ne zna ko treba osigurati sredstva za uplatu doprinosa, pa se tako dešava da ljudi u rudnicima Zenica, Breza i "Abid Lolić" imaju 40 godina radnog staža, završen im je radni odnos, ali ne mogu u penziju jer nisu izmirene sve obaveze. Zato je pokretanje stečajnog procesa u rudnicima neprihvatljivo za sve sindikalne organizacije u rudnicima koji su u sastavu Koncerna te bi proizvelo niz nepovoljnih dešavanja u FBiH - navodi se, između ostalog, u pismu Sindikata.