Kako su obrazložili u zahtjevu, naredbom Kriznog štaba Federacije BiH od 19. marta godine pravnim licima čija je registrovana djelatnost prijevoz putnika u gradskom – prigradskom, međugradskom i međunardnom saobraćaju zabranjeno je obavljanje djelatnosti počevši od 21. marta.

Time su, kako navode, njihovi članovi koji dolaze iz cijele Federacije BiH, pa tako i iz Kantona na čijem su oni čelu, dovedeni u nezahvalan položaj.

- Svi autobusi i druga vozila parkirana su, a više od 90 posto radnika poslano je na godišnji ili prinudni odmor, koji će se brzo završiti. Postavlja se pitanje šta će biti sa radnicima kada završe sa godišnjim odmorom i da li će ova popuacija ostvariti minimalna prava iz radnog odnosa odnosno osnovno pravo na naknadu plaće iz člana 81. stav 3. Zakona o radu Federacije - navodi se u zahtjevu.

Dodaju da su svjesni i činjenice da poslodavci kod kojih je uposleno njihovo članstvo neće moći osigurati bruto plaću uposlenim u ovoj grani privrede zbog nedostatka očekivanih prihoda.

- U strukturi našeg članstva zastupljeni su članovi koji rade u kompanijama sa državnim i privatnim kapitalom. Dakle, mnoge kompanije su u 100 posto državnom vlasništvu, a neke od njih u 100 posto privatnom vlasništvu. Neovisno od vlasničke strukture kompanija u kojim je uposleno naše članstvo položaj je isti za sve - navode.

Stoga su, navode dalje, i odlučili da se obrate kantonalnim premijerima sa zahtjevom za pomoć u sufinansiranju neto ili bruto plaća njihovog članstva, jer, kako navode, ukoliko se i dalje nastavi kriza uzrokovana pojavom koronavirusa njihovi članovi neće ostvariti ni zakonski minimalac zbog nedostatka prihoda uzrokovanog zabranom rada.