Kako se navodi u saopćenju SIPA-e, postoji osnov sumnje da su počinili krivično djelo "Organizovani kriminal" u vezi sa krivičnim djelima "Poreska utaja ili prevara","Carinska prevara" i "Pranje novca".

- Za fizičke i pravne osobe postoji osnov sumnje da su carinskom organu pružali lažne podatke prilikom uvoza robe, u namjeri da izbjegnu plaćanje carine i drugih dažbina, koje se plaćaju prilikom uvoza, čime su načinili štetu po budžet BiH u iznosu od oko 4.000.000 KM - saopćila je SIPA.