Istakla je da je Tužilaštvo KS 9. marta tražio produženje pritvora za još tri mjeseca, ali ga je Sud odbio te mu odredio mjere zabrane. Jasmin Mešković se sumnjiči da je od jula 2017. godine organizovao grupu ljudi u sklopu Udruženja "Bosanski muzej sjećanja" u okviru kojeg djeluju Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida u Sarajevu i Mostaru, a u namjeri da sebi i drugima pribave protivpravnu imovinsku korist, na način da su tokom navedenog perioda kontinuirano vršili prodaju krivotvorenih karta, a da su novac od njihove prodaje zadržavali za sebe, što je protivno članu 4. Zakona o udruženima i fondacijama FBiH, znajući da se sav prihod od prodaje ulaznica mora položiti na račun udruženja i koristiti za ostvarivanje njihovih ciljeva.