U saopćenju se navodi da se u pritužbama posebno ističe ocjenjivanje rada, koje je subjektivno i koje nije odraz stvarnog rada i kontinuiranog praćenja rada državnog službenika i namještenika u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Na osnovu sve većih pritužbi državnih službenika i namještenika Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta, Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH došao je do  saznanja da su pritisci najčešće političke prirode, što za cilj ima politizaciju državne službe, koja treba biti depolitizovana, a državni službenici i namještenici neovisni i profesionalni.

Kako se ovi politički pritisci od pojedinih ministara provode u kontinuitetu, Sindikat državnih službenika i namještenika će iskoristiti sva zakonska sredstva i energično se suprotstaviti i stati u zaštitu, kako svojih članova, tako i državne službe uopće, i neće dozvoliti nametanje politizacije, podložnosti i ovisnosti državnih službenika i namještenika, a protiv rukovodioca za koje se utvrdi takvo djelovanje, Sindikat će poduzeti sve mjere u skladu sa zakonom da se zaustave i sankcionišu, saopćio je Sindikat.