Proizvodnja sortimenata od četinara je manja za 14.000 kubnih metara (2,5 posto), dok je proizvodnja sortimenata od lišćara manja za 9.000 kubnih metara (1,7 posto), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u periodu januar-juli 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, manja je za 10 hiljada kubnih metara ili 0,9 posto.

Prodaja sortimenata od četinara manja je za 23.000 kubnih metara (4,2 posto), dok je prodaja sortimenata od lišćara veća za 13.000 kubnih metara (2,7 posto).