- Imaju i RS i FBiH radioaktivnog i drugog otpada, medicinskog, gromobrane... pa ako je to tako bezopasno, a Hrvatska ne odustane od svojih namjera, i mi ćemo naš otpad odlagati na granici sa Hrvatskom – kazala je Golić.

One je poručila da nisu tačne informacije da je hrvatsko ministarstvo odobrilo zahtjev za zbrinjavanje radioaktivonog otpada kod kasarne Čerkezovac na Trgovskoj gori, nego su samo tu lokaciju dali na upotrebu nadležnom Fondu.

-Time su potvrdili da ostaju na tome da je ovo referentna lokacija – dodala je Golić.

Ona je poručila da će nadležni hrvatski fond prvo morati da sprovode istražne geološke radove o uticaju na životnu sredinu, te da o tome obavijesti organe BiH.

Kazala je da je u kontaktu da sa ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH Stašom Košarcem, te da će se tražiti reakcija Vijeća ministara BiH i Predsjedništva BiH i da odmah uspostave i imenuju pravno – ekspertski tim za ovo pitanje.

- Koristit ćemo sve pravne metode i vidove borbe kako bismo osujetili namjere Hrvatske. Očekivala sam da će biti dobri susjedi, posebno sada kada je prisutna pandemija virusa korona, a oni se sada bave ovim problemom – rekla je Golić.