Prema informacijama Faktora povećava se broj delegata sa sadašnjih 17 na 23 u svakom klubu tri konstitutivnih naroda, a u klubu ostalih bit će četiri.  

Za izbor Vlade Federacije BiH bit će potrebno po 11 delegata iz svakog kluba, a svakih sedam dana na novim sjednicama ovog doma, ukoliko ne dođe do izbora nove izvršne vlasti, bit će smanjeno na potrebnih osam, odnosno po četiri delegata iz svakog kluba. 

Izmjenama Ustava FBiH bit će reduciran i vitalni nacionalni interes koji je do sada bio široko postavljen.

Pored jasno definiranih pitanja zbog kojih se povlači pitanje vitalnog nacionalnog interesa, u Ustavu FBiH trenutno stoji "i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda".

Upravo iz tog razloga dolazilo se u situacije da ne može biti usvojen budžet ili da veliki broj zakona koji su usvojeni u Zastupničkom domu FBiH budu na čekanju.