Ističe kako se radi na tome da preduzeće radi normalno, kao i da se izmiruju obaveze, te da trenutno ni računi nisu blokirani a što je bio slučaj u prethodnom periodu. 

- Preduzeće normalno funkcioniše, račun je deblokiran i saobraćaj se odvija redovno, vrši se redovno servisiranje dobavljača i ispunjavaju se redovne zakonske obaveze koje preduzeće ima prema dobavljačima, Poreznoj upravi FBiH, Upravi za indirektno oporezivanje. Kada je riječ o stečaju još nemamo ništazvanično od resornog Minisatrstva i od Vlade KS. Stečaj se spominje od 2014. godine kada je budžetski inspektorat dao nalog da se pokrenuti aktivnosti kada je stečaj u pitanju - kaže Mujagić. 

Ističe kako nema dokumenata iz Vlade KS a koji se tiču pokretanja stečaja. 

Sredstva za sve troškove koje imaju tokom mjeseca, kaže, namiruju iz dnevnog prihoda. 

- Prema UIO dug iznosi 33 miliona maraka, prema Poreznoj upravi FBiH dug iznosi 92 miliona i 100 miliona kamata. Dobavljačima su dužni preko osam miliona. Sada imamo tužbe radnika koje očekujemo i iznose oko 30 miliona - navodi Mujagić. 

Kaže da su minibuske, tramvajske i trolejbuske linije pokrivene, ali da imaju par autobuskih linija koje se ne odvijaju zbog blokade koja je potrajala i nisu imali mogućnost da nabave rezervne dijelove jer nemaju sredstava i ta vozila stoje u kvaru. 

- Akcenat je stavljen na popravku autobusa jer nam slijedi rekonstrukcija tramvajske pruge kako bismo mogli zamijeniti tramvajski saobraćaj autobuskim - pojašnjava.