Banke kažu da će bankomat dati novac tek nakon što se uzme kartica. Bankomat nakon desetak sekundi uvuče karticu koju neko nije uzeo, pa je ponovo izbaci uz zvučni signal, a ako je ni tada ne uzme, spremi je. Bankomat će nakon 20 sekundi uvući i novac koji neko nije uzeo, no njega neće ponovo izbaciti.

U nekim bankama, bankomati imaju pretinac u koji odlazi zaboravljeni novac, pa vlasnik kartice ne mora prijaviti da mu je novac ostao u bankomatu i automatski će mu ga vratiti na račun. Ostale banke višak novca će utvrditi pražnjenjem bankomata.

U tom slučaju zaboravljeni novac na bankomatu treba javiti kontakt centru. Pri rješavanju prigovora bankama pomažu i kamere na bankomatima.