Studenatska asocijacija Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu oglasila se saopćenjem za javnost a u vezi s obustavom nastave. Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti: 

-Obraćam vam se ovim putem u ime studenata Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa otvorenim apelom za HITNO rješavanje pitanja obustave nastave na Farmaceutskom, Stomatološkom i fakultetu Zdravstvenih studija.

Naime, na sjednici naučno-nastavničkog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanoj 24.10.2019. godine, odlučeno je da se do daljnjeg a po hitnom postupku obustavi izvođenje nastave na svim ciklusima studija i svim fakultetima Grupacije medicinskih nauka Univerziteta u Sarajevu na kojima nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu imaju angažman.

Od toga dana pa sve do danas, nastava nije ponovno uspostavljena. Mi smatramo da smo organizacionim jedinicama i Univerzitetu dali dovoljno vremena i prostora da ovaj problem riješe, međutim već četvrtu sedmicu nemamo riješeno pitanje procesa nastave. Ovime je nama uskraćeno jedno od osnovnih ljudskih prava - pravo na obrazovanje! Također, obzirom da kvalitet nastave ne smije biti promjenjivi faktor, zabrinuti smo i za mogućnost nadoknade propuštene nastave nakon što se ista stabilizuje imajući na umu opterećenje u nastavi na fakultetima Grupacije medicinskih nauka. Također smo zabrinuti za mogućnost održavanja ispitnih rokova u okviru pravila propisanih statutom kao i planova predviđenih akademskim kalendarom.

Shodno prethodno navedenom, zahtjevamo da hitno dođe do ponovnog uspostavljanja nastavnog procesa. Ukoliko do toga ne dođe, bit ćemo prinuđeni da poduzmemo druge legalne i legitimne načine studentske borbe kako bismo zaštitili prava studenata.

Obraćamo se i u našoj borbi očekujemo podršku i učešće svih studentskih organizacija, svih organizacija koja za cilj imaju borbu za osnovna ljudska prava kao i svih nadležnih institucija. Smatramo da je ovo jedno od najvećih aktuelnih problema i da su svi rokovi za rješavanje istog već prekoračeni. Ograđujemo se od svih izjava koje su protivne prethodno navedenim stavovima te ih smatramo individualnim istupima koji ne zastupaju interese studenata - stoji u saopćenju.