- S obzirom na "težinu" traumatičnog događaja sa kojim su se suočili studenti koji borave u Studentskom centru i uz puno uvažavanje njihovih zahtjeva i potreba u ovim teškim trenucima, Ministarstvo je angažovalo psihoterapeuticu koja će im od ponedjeljka naredne sedmice pružati psihosocijalnu podršku i pomoć - naveli su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Naglasili su da je briga za zdravlje i dobrobit studenata jedna od njihovih prioritetnih obaveza te da su na raspolaganju studentima u svakom momentu