Švedski Riksdag je usvojio zakonske izmjene sa 270 glasova za, a protiv je bilo 37.

Novi zakon ostavlja više prostora da se ograniči sloboda udruživanja za grupe umiješane u terorizam, što je ključni zahtjev Turske da odobri Švedskoj članstvo u NATO-u.

Promjene će omogućiti predlaganje i odlučivanje o zakonima koji zabranjuju terorističke organizacije ili uključuju učešće u krivičnim aktivnostima terorističkih grupa.

Lijevi i Zeleni u Švedskoj su se protivili izmjenama zakona.

Amandman otvara put lakšem krivičnom postupku protiv pripadnika terorističke organizacije PKK/YPG ili drugih terorističkih grupa.

Također će osigurati da švedska obavještajna agencija može istražiti one koji objave informacije koje štete odnosima Švedske s drugom državom ili međunarodnim organizacijama, što na kraju može dovesti do četiri godine zatvora.

Izmjena će stupiti na snagu 1. januara.