Riječ je o tunelima Ričice, Pečuj, 1. mart, Gaj, Vis, 25. novembar, Grab i Ivan u ukupnoj dužini 22.409 metara.

- Kao dvije javne kompanije u službi građana Bosne i Hercegovine činimo sve napore da im pružimo najbolji kvalitet usluga. Svakako ćemo to nastaviti raditi i u brojnim drugim projektima u budućnosti - naglasio je direktor Autocesta FBiH Elmedin Voloder.

Ugovor o korištenju cestovnog zemljišta i postojeće infrastrukture JP Autoceste FBiH za pružanje telekomunikacionih usluga u tunelima na autocesti A1 je potpisan za narednih 20 godina čime se na duži vremenski period rješava pitanje signala mobilne mreže u tunelima na autocesti A1.

FOTO: Autoceste FBiH

- Za ovo pokrivanje mobilnom mrežom BH Telecom je instalirao dvije nove bazne stanice koje signal u tunelu emituju korištenjem najmodernije opreme. Veliko zadovoljstvo mi je što smo našim korisnicima učinili još jednu olakšicu pri korištenju usluga u mreži BH Telecoma - kazao je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.

Podsjećamo, krajem augusta prošle godine JP Autoceste FBiH je u cilju podizanja kvaliteta usluga za korisnike poslao poziv svim telekom operaterima u BiH za puštanje mobilnog signala u tunelima.

S tim u vezi, početkom prošlog mjeseca Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Izmjenom je propisana da se visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim signalom za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste utvrđuje mjesečno u konvertibilnim markama po dužnom metru samozračećeg kabla za radio signal, te da ova naknada za autoceste sada iznosi 0,05 KM, a za brze ceste 0,03 KM po dužnom metro.

Izmjenom Uredbe, visina naknade je korigovana i učinjena prihvatljivom telekom operaterima. Ujedno, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će moći ostvarivati prihod od ove usluge, što do sada nije bio slučaj, a korisnicima autoceste će biti pružena veća sigurnost i bolje usluge, saopćile su Autoceste FBiH.