U operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevu jučer je održan sastanak direktora JP Autoceste FBiH Elmedina Volodera i direktorice Kantonalne direkcije za ceste pri Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sanele Avdibegović na temu nastavak aktivnosti na izgradnji projekta brza cesta Prača – Goražde.

Dogovoreni su detalji na nastavak izgradnje tunela Hranjen, odnosno najvažnijeg objekta u okviru izgradnje brze ceste kao strateškog punog pravca za približavanje Sarajeva i Goražda.

Razmotrit će se mogućnost preraspodjele sredstava u iznosu od 10 miliona KM namijenjenih za izgradnju spojnih cesta tunela Hranjen na lokalnu mrežu saobraćajnica, za potrebe eksproprijacije i izgradnje pristupnih cesta ispred i iza tunela Hranjen.

Projektanti treba da dostave troškove građenja brze ceste i eksproprijacije po lotovima kako slijedi:

- Lot 1: od M5 do tunela Hranjen,

- Lot 2: tunel Hranjen,

- Lot 3: od tunela Hranjen-do Pobjede,

- Lot 4: od Pobjede do Sopotnice.

Nakon što projektanti dostave podatke za projekat bit će organizovan novi sastanak predstavnika Vlade FBiH, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, Ministarstva finansija FBiH, JP Autocesta FBiH i BPK Goražde, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.