Kao razlog, navedeni su neodložni i nepredviđeni radovi na mjernoj stanici "Zvornik" u Karakaju.

Ovo smanjenje isporuke odrazit će se i na snabdijevanje gasom u Kantonu Sarajevo.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a Enver Hadžiahmetović naložio je kantonalnim javnim preduzećima "Toplane" i "Sarajevogas" da, u skladu sa raspoloživim količinama gasa, poduzmu sve potrebne mjere te naglasio da individualni potrošači neće ostati bez ovoga energenta.

Po potrebi, "Toplane", kao i drugi veliki potrošači u Kantonu, će preći na korištenje alternativnih goriva.