Toyota će povući 191.000 automobila u Sjevernoj Americi i Japanu, jer postoji mogućnost da se prilikom sudara vazdušni jastuci ne napušu pravilno.

Opoziv obuhvata kompaktne sedan modele Corolle od 2003. do 2008. godine i Matrixe iz 2008. godine.

Iz Toyote su naveli da su prednji putnički vazdušni jastuci u automobilima ugrađeni u prethodnim opozivima, kako bi zamijenili opasne vazdušne jastuke kompanije Takata. Istakli su da te zamijene nije izvršila Takata.

Na visokim temperaturama postoji mogućnost da se zamjenski jastuci možda ne razviju kako je predviđeno, čime se povećava rizik od povreda prilikom sudara.

Toyota je obavijestila vlasnike vozila da će trgovci bez ikakve naknade zamijeniti vazdušne jastuke poboljšanom verzijom. Kompanije će o detaljima obavijestiti vlasnike pismenim putem do oktobra ove godine.