- Gašić Ilinko, rođen 1973. godine u Doboju, uposlen kao policijski službenik Granične policije BiH

- Ilić Dragan, rođen 1974. godine u Zenici, uposlen kao policijski službenik Granične policije BiH

- Ćišić Sabahudin, zvani Dino, rođen 1986. godine u Zenici, uposlen kao policijski službenik Granične policije BiH

Optuženi se terete da su, radeći kao ovlašteni policijski službenici Granične policije kao policijske agencije na nivou države Bosne i Hercegovine, na području graničnog prijelaza Bosanski Brod, postupali koruptivno, kako bi za sebe pribavili nezakonitu imovinsku korist.

Oni se terete da su, prilikom kontrole putnika, na ulazu ili izlazu iz Bosne i Hercegovine, kojima bi nedostajao neki od pratećih dokumenata potreban za ulazak ili izlazak iz BiH (zelena karta osiguranja automobila, prijava boravka za strance ili sl.), zahtijevali i primili novčani dar od putnika, kako bi im dozvolili ulazak ili izlazak iz Bosne i Hercegovine.

Optuženi se terete da su počinili kazneno djelo-primanje dara ili drugih oblika koristi iz članka 217. KZ BiH. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, koji ju je potvrdio, saopćilo je Tužilaštvo BiH.