U istom periodu prošle godine, taj broj je bio oko 33,6 miliona. Do smanjenja je došlo zbog pandemijskih mjera, kao što su zaključavanje i ograničenje putovanja, naveo je DHMI.

Broj međunarodnih putnika je bio šest miliona tokom prva tri mjeseca 2021. godine, dok je oko 11,65 miliona domaćih putnika prošlo kroz turske aerodrome u istom periodu.

Podaci su pokazali i da su aerodromi u Turskoj opslužili 238.448 aviona, uključujući i prelete. Avionski teretni saobraćaj zabilježio je oko 600.433 tone.

Najprometniji su bili aerodromi Istanbul i Ataturk te Antalya.

Samo u martu, Turska je opslužila 7,05 miliona putnika, 89.680 aviona i 227.232 tone pošte i tereta.