- Okružni sud u Banjoj Luci objavio je presudu kojom je optuženi oslobođen jer nije dokazano da je učinio djelo za koje je optuženi. Oštećeni S. K. je upućen da imovinskopravni zahtjev za naknadu štete može ostvariti u parnici – saopćeno je iz Okružnog suda Banja Luka.

Optužnicu protiv Bjelajca podiglo je Tužilaštvo RS, a teretio se da je u periodu od 5. marta 2015. do 23. januara 2018. godine bio postupajući tužilac u predmetu u kojem je donesena presuda koja je postala pravosnažna 2014. godine.

Na teret mu se stavljalo da nije obavio službenu dužnost i nije preduzeo nijednu procesnu radnju po prijedlogu oštećenog za pokretanje postupka opozivanja uvjetne osude.

- Nije stavio pismeni prijedlog nadležnom sudu za pokretanje postupka za opozivanje uvjetne osude u zakonskom roku, već je to učinio više od pola godine nakon proteka zakonskih rokova. Ovakvim postupanjem okružnog javnog tužioca za oštećenog je nastupila imovinska šteta u iznosu od 3.732 maraka, a osuđenom pribavljena korist jer neće izdržavati kaznu zatvora utvrđenu u uvjetnoj presudi - stajalo je u optužnici. 

Radilo se o pravosnažnoj presudi izrečenoj Adisu Dediću za djelo prevara, a koji je bio osuđen na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora, s tim da se ona neće izvršiti ako u roku od dvije godine ne učini novo djelo, a bio je obavezan da oštećenom isplati odštetu od oko 3.700 maraka, što osuđeni nije uradio.