On se optužnicom tereti da je "za vrijeme međunarodnog oružanog sukoba, između dijelova bivše JNA i TO RBiH na području Sarajeva, u vremenskom periodu od 03.05. do polovine maja 1992. godine, u okviru svojih ovlaštenja, u svojstvu komandanta Vojne policije Republičkog štaba Teritorijalne odbrane BiH, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava".

VEZANI TEKST - Drugi maj 1992. godine u Sarajevu, dan kada je odbranjena država Bosna i Hercegovina

- Optuženi se tereti da dana 02.05.1992. godine nakon što je izvršen napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civilnih lica zaposlenih u bivšoj JNA, pod pratnjom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, u svojstvu komandanta Vojne policije, nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni izvršioce ubistava i ranjavanja vojnika i civila, spriječi fizičko i psihičko zlostavljvanje zarobljenih pripadnika JNA, kao i da kazni izvršioce ovih djela. Optužnica Tužilaštva BiH odnosi se i na događaje od 03.05.1992. godine, koji se odnose na stradanje 8 ubijenih žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, te zarobljavanje više desetaka vojnika i civila koji su mučeni, zlostavljani i zatvoreni u prostorijama FIS-a, Štaba TO RBiH u zgradi Predsjedništva RBiH i petom spratu Centralnog zatvora. Optuženi se tereti da je počinio krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz člana 174, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175, te protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja iz člana 177, a sve u vezi sa članom 180. KZBiH - navodi se u saopćenju iz Tužilaštva BiH.

VEZANI TEKST - Tužilaštvo BiH kontra Haga: Alija nije bio zarobljen, kolona u Dobrovoljačkoj nije bila legitimna vojna meta

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

Drugi maj 1992. godine jedan je od ključnih datuma u opstojnosti samostalne i nezavisne Bosne i Hercegovine. Otporom pripadnika Teritorijalne odbrane Republike BiH odbranjena je zgrada Predsjedništva BiH i spriječena je podjela glavnog grada.

Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje Jugoslovenske narodne armije zaustavljeni su nadljudskim naporima branilaca okupljenih u Teritorijalnoj odbrani RBiH, na Skenderiji, svega stotinjak metara od zgrade Predsjedništva RBiH.