On se optužnicom tereti da je kao odgovorna osoba, tačnije, direktor firme Wood Team vršio nezakonite uplate na račun Agencije za posredovanje u zapošljavanju Leading za fiktivan angažman studenata.

- Novac uplaćen na račun agencije, ranije optuženi Enisa i Sanel Đalić podizali su u gotovini i umanjen za proviziju, putem posrednika, predavali optuženom Šehoviću. Na taj način je optuženi pravnom licu Wood Team pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 492.370,70 KM. U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila oduzimanje navedene imovinske koristi -  navedeno je u saopćenju iz Tužilaštva.