Nacrt zakona kojim se do 2040. godine ukida grijanje na gas, a do 2035. grijanje na ugalj i naftu, finalizovan je i biće upućen na razmatranje, izjavila je ministarka energetike i zaštite životne sredine Leonore Gevesler.

Poces kreće već sljedeće godine jer zakon predviđa da od 2023. godine u novogradnji više ne može biti postavljano grijanje na gas. Izuzetak su već odobreni i planirani objekati i oni u izgradnji.

Sistemi za grijanje na naftu i ugalj ne mogu se obnavljati već se moraju zamjeniti  obnovljivim sistemima grijanja. Od 2025. bit će zamjenjeno svako grijanje na naftu i ugalj, koje je postavljeno prije 1980. godine, a od 2035. godine svi takvi sistemi.

Ministrica Gevesler je objasnila da zakon treba da pomogne u smanjenu zavisnosti od gasa.