Trenutno je evidentirano 16.796 aktivnih slučajeva COVID-19. Na nivou Federacije BiH, sedmodnevna incidenca iznosi 41,8 slučajeva na 100.000 stanovnika.

U posljednjih sedam dana, više incidencu od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Kanton Sarajevo i Hercegovačkoneretvanski kanton. Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima.

Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvještaj. U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 205 osoba zbog COVID-19, od kojih je 15 (7,3 posto) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji.

Prema dostavljenim podacima, od 195 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 149 (76,5 posto) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 46 (23,5 posto) potpuno vakcinisanih.

U prethodnoj sedmici zabilježeno je 60 smrtnih slučajeva zbog COVID-19. U devetoj sedmici bilježi se pad svih sedmičnih indikatora.

Najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevna incidenca. Najviše vrijednosti sedmodnevne incidence zabilježene su u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.