Raspoloživi dio prihoda od neindirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH ostvaren je u ukupnom iznosu od 249,5 miliona KM, što je za 25,5 posto ili 50,6 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Raspodjela prihoda od neidirektnih poreza korisnicima u FBiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Tako je u januaru 2022. godine u budžetu FBiH raspoređen iznos od 90,3 miliona KM, što je za 18,3 miliona KM više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 127,8 miliona KM i veći je za 25,9 miliona KM. Raspoloživi prihodi od neindirektnih poreza za raspodjelu općinskim / gradskim budžetima iznosili su nešto više od 21 milion KM i veći su za 4,3 miliona KM. Dio prihoda od neidirektnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 9,7 miliona KM, s rastom od 1,9 miliona KM, dok je Gradu Sarajevu raspoređen 0,6 miliona KM, što je za 0,1 milion KM više u odnosu na januar 2021. godine.

U januaru 2022. godine FBiH je po osnovi namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 18,6 miliona KM, što je za 1,2 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obveznih socijalnih doprinosa iznosila je 316,1 milion KM i veća je za 10,2 posto ili za 29,3 miliona KM u usporedbi sa januarom 2021. godine. Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje su u januaru 2022. godine iznosili 176,6 miliona KM (povećanje od 17 miliona KM), za zdravstveno osiguranje 124,9 miliona KM (povećanje 11 miliona KM), a osiguranje od neuposlenosti 14,6 miliona KM (povećanje 1,2 miliona KM), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.