U pregledu poreznih obveznika koje je objavila Porezna uprava FBiH najveći dužnik je Javno preduzeće Željeznice Federacije BiH s ukupnim dugovanjem od 180,88 miliona maraka (glavnica 168,07 miliona plus kamata 12,81 milion KM).

Na drugom mjestu je Rudnik mrkog uglja Zenica, koji posluje u okviru koncerna Elektroprivreda BiH, sa ukupnim dugom od 157,31 miliona KM (glavnica 143,28 miliona plus kamata 14,03 miliona KM), a slijedi rudnik Kreka sa dugom od 153,61 miliona KM. (glavnica 148,86 miliona plus kamata 4,75 miliona KM).

Među pet najvećih dužnika je i sarajevsko preduzeće GRAS sa ukupnim dugom oko 119,95 miliona KM (glavnica 78,85 miliona plus kamate 41,10 miliona KM) te RMU Breza sa dugom od 116,13 miliona KM (glavnica 112,34 miliona plus kamate 3,79 miliona KM).

Među deset najvećih poreznih dužnika u FBiH, čiji je dug premašio milijardu maraka, su i RMU Kakanj s ukupnom dugom od 82,73 miliona KM, zatim sarajevska Hidrogradnja u stečaju s dugom od 66,64 miliona KM, Sveučilišna klinička bolnica Mostar s dugom od 66,60 miliona KM, Autoceste FBiH s dugom od 61,23 miliona KM i Željezara Zenica u stečaju s ukupnim dugom od 51,75 milion KM, podaci su Porezne uprave FBiH.